Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

Chức năng

Tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ các hạng B1,B2,C; đảm bảo mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ GTVT; Cho thuê sân bãi, phương tiện ô tô và dịch vụ khác phục vụ cho các thí sinh trong và ngoài tỉnh đến ôn tập lái xe tại trung tâm

Nhiệm vụ

– Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giấp phép đào tạo lái xe đã được các cơ quan có thẩm quyền quy định.
– Đăng ký kỳ sát hạch theo quy định.
– Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị trong đào tạo, sát hạch theo quy định.
– Cho thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị để các tổ chức và cá nhân đến ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe ô tô phục vụ chuẩn bị sát hạch.
– Tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ cho các học sinh đến tham dự đào tạo, sát hạch và hoạt động của trung tâm.
– Đảm bảo trật tự an toàn cho các hoạt động tại trung tâm.
– Lưu giữ hồ sơ đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định.
– Thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe theo quy định.
– Đề xuất tuyển dụng, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe cho đội ngũ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn.
– Báo cáo đăng ký sát hạch.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải và các cấp có thẩm quyền quy định.