Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

Tiền thân là Trường Trung cấp Đam San được thành lập vào ngày 07/9/2010. Địa điểm đào tạo ban đầu của trường là số 16 B Nguyễn Văn Trỗi – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.

Năm 2017 trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, định hướng phát triển của nhà trường, Ban lãnh đạo trường đã thống nhất xây dựng đề án xin phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Đam San.

Ngày 12/4/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-LĐTBXH cho phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

 1. Phòng Đào tạo :

Chức năng – nhiệm vụ

–  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng trung cấp, cao đẳng và chứng chỉ sơ cấp;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

–  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

– Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng, quản lý sử dụng Thư viện Trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc chủ yếu của trường như: hành chính, quản trị; tổ chức, cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản của Trường.

Tổ chức – nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thơm Trưởng phòng
2 Huỳnh Thị Phước Tịnh Phó Trưởng phòng
3 K’ Pă H Drim Nhân viên
4 Trần Xuân Hiến Nhân viên
5 Hồ Thị Sâm Nhân viên
6 Mai Xuân Bách Nhân viên
 1. Phòng Tuyển sinh và công tác học sinh sinh viên

Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tuyển sinh và Công tác học sinh sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh các hệ; tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các hoạt động xã hội khác của HSSV; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho học sinh sinh viên.

Tổ chức – nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1 Hoàng Thùy Dung Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Huy Quế Phó Trưởng phòng
4 Diệp Thị Tâm Nhân viên
5 Dư Thị Huệ Ly Nhân viên
 1. Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ô tô Đắk Lắk

Chức năng – nhiệm vụ

 • Tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ các hạng B1,B2,C; đảm bảo mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ GTVT; Cho thuê sân bãi, phương tiện ô tô và dịch vụ khác phục vụ cho các thí sinh trong và ngoài tỉnh đến ôn tập lái xe tại trung tâm.
 • Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giấp phép đào tạo lái xe đã được các cơ quan có thẩm quyền quy định.
 • Đăng ký kỳ sát hạch theo quy định.
 • Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị trong đào tạo, sát hạch theo quy định.
 • Cho thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị để các tổ chức và cá nhân đến ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe ô tô phục vụ chuẩn bị sát hạch.
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ cho các học sinh đến tham dự đào tạo, sát hạch và hoạt động của trung tâm.
 • Đảm bảo trật tự an toàn cho các hoạt động tại trung tâm.
 • Lưu giữ hồ sơ đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định.
 • Thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe theo quy định.
 • Đề xuất tuyển dụng, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe cho đội ngũ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn.
 • Báo cáo đăng ký sát hạch.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải và các cấp có thẩm quyền quy định.

Tổ chức – nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thái Bình Giám đốc
2 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Giám đốc
3 H Hiếu Niê Hra Phó Giám đốc
4 Vương Minh Long Tổ trưởng tổ bộ môn
5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Kế toán
6 Hồ Thanh Bằng KTV Trung tâm SHLX
7 Phùng Quang Tuấn KTV Trung tâm SHLX
 1. Trung tâm đào tạo ngắn hạn và hợp tác doanh nghiệp

Chức năng – nhiệm vụ

Trung tâm đào tạo ngắn hạn và hợp tác doanh nghiệp có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của trường và của các trung tâm đơn vị liên kết bên ngoài. Tham mưu đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu nhu cầu về thị trường lao động.

Tổ chức – nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1 Thái Ngọc Hoàng Giám đốc
2 Nguyễn Thị Thu Lại Phó Giám đốc
3 Vương Tài Khoát Phó Giám đốc
4 Phan Thị Thùy Vân Phó Giám đốc
5 Bùi Thị Quỳnh Như Nhân viên
6 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nhân viên

Khoa Y dược

Chức năng – nhiệm vụ

 • Thực hiện công tác giảng dạy chuyên môn khối ngành Y dược, cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lí của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của nhà trường.
 • Xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy và quản lí chất lượng nội dung chuyên môn khối Y dược.
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khoá bồi dưỡng trong Khoa theo chủ trương của nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao

Cơ cấu  tổ chức

 • 01 trưởng khoa
 • 01 Phó khoa
 • Tổng số giáo viên của khoa:

Lãnh đạo Khoa:

 • Bs Nguyễn Hữu Hùng: Trưởng Khoa
 • CKI Trần Thế Minh: Phó Khoa

Khoa Cơ bản

Chức năng – nhiệm vụ

 • Thực hiện công tác giảng dạy các bộ môn chung và các môn thuộc các khối ngành không thuộc khối Y dược của nhà trường.
 • Xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy và quản lí chất lượng nội dung chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ.
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khoá bồi dưỡng trong Khoa theo chủ trương của nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao